ระบบรองรับ Browser

Internet Explorer (Version 9 ขึ้นไป), Mozila Firefox และ Google Chrome (Version 26 ขึ้นไป)

หากมีข้อสงสัยและพบปัญหาในการใช้งานติดต่อฝ่าย IT โทร. 9700,9772 E-Mail: techno.softwaredev@gmail.com @งานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์