ระบบรองรับ Browser

Internet Explorer (Version 9 ขึ้นไป), Mozila Firefox และ Google Chrome (Version 26 ขึ้นไป)

หากมีข้อสงสัยและพบปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อคุณภูรี (งานพัฒนาโปรแกรม) 9700 E-Mail: arc.puree@gmail.com @งานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์